top of page
image002.jpg

Vi på Exekta installerar TrygghetsVaktens produkter och när ni dessutom har ett serviceavtal hos oss byter vi ut trasiga garanti produkter utan extra kostnad, det betyder att ni kan känna er trygga i upp till 10 år.

                          

NÅGRA AV DOM INSTALLATIONER VI UTFÖR

TV-Vind-Classic-21-hires-CAM3-05-700x525.webp

TRYGGHETSVAKTEN VIND

TrygghetsVakten Vind använder hygrodynamisk ventilation, det vill säga, övervakar klimatet i vindsutrymmet och jämför det med utomhusklimatet. Systemet ventilerar in torr luft när det är möjligt och torkar genom värme de få gånger per år som det behövs.

DH2 vind-22-hires-CAM3-05_edited.png

SORPTIONSAVFUKTARE

DH2 torkar mycket snabbt  ut en fuktig vind men kan inte mäta sig i TrygghetsVakten Vinds extremt låga energiförbrukning över en längre tid. Men på vissa otillgängliga vindar kan en installation av en DH2 bara vara det enda alternativet.

Krypgrund ProX utan kompass.jpg

TrygghetsVakten Pro-X

TrygghetsVakten Pro-X är en avfuktare som är mer avancerad än våra standardmodell, TrygghetsVakten Krypgrund. Pro-X är unik då den hanterar samtidigt höga fukthalter, radon, och lukter.  Pro-X är den våra avfuktare som förbrukar minst energi.

DH4 hus-13-hires-CAM2_06.png

SORPTIONSAVFUKTARE 

DH4/DH6 sorptionsavfuktare drar mera energi än TrygghetsVakten Pro-X eller TrygghetsVakten Krypgrund men är snabbare att torka ner fukten i krypgrunder.

De är också förstahandsvalet när det kommer till krypgrunder som inte är enkelt åtkomliga då DH4/DH6 kan cirkulera torrluft från ett angränsande utrymme. D.v.s den går att placera ovanför torpargrunden för att cirkulera torr luft nere i fuktiga delar.

skorsten.webp

SJÄLVDRAGSVENTILATION

De flesta lite äldre hus har för dålig ventilation. Med dålig ventilation följer ökade koncentrationer av skadliga ämnen, oavsett om det gäller emissioner från byggnadsmaterial eller hushållskemikalier, mögelsporer och

mykotoxinerradon, os eller damm.

Många äldre hus ventilerades med självdrag via en eldad varm skorsten. Temperaturskillnaden mellan ute och inne utgjorde ventilationen. Varm luft är lättare än kall och stiger i en uppvärmd skorstenskanal.

I och med att uppvärmningen har ändras till bergvärme, fjärrvärme och luftvärmepumpar har självdraget upphört och skorstenen har blivit kall.  Självdraget kan emellertid återskapas via det som benämns “fläktförstärkt självdrag” FFS, eller mekanisk frånluft. Dvs inbyggd, reglerbar ventilationsfläkt som sätts på ovanpå skorsten eller en genomföring i tak.

TrygghetsVakten FFS ventilation

  • Ger ett frisk och sunt hus

  • Minimalt underhåll

  • Mycket tyst

  • 7 års garanti som kan uppgraderas till 10 år

bottom of page