top of page
Handöppningsfönster

Ventilation

Undersökningar visar att många mår dåligt och blir sjuka av dålig ventilerad inomhusmiljö 

KONTAKTA OSS SÅ HJÄLPER VI ER

Besiktning självdrag 

Besiktigning Självdrag

 Besiktigning Självdrag

-Okulär inspektion

-RF Fuktmätning

-Bilddokumentation

-Mäter temperatur i rum
-Flödesmätning ventiler

-Genomgång av ventiler

-Besiktnings protokoll
 

 

 

 

Rensning Självdrag

Ett självdrags system i hus och radhus bör rensas minst var femte år. Ett system som är dåligt eller aldrig rengjort drar med sig föroreningar och slutar att fungera på ett effektivt sätt, dess utom skapar man bra förutsättningar för fuktskador och mögel i huset. 
 

 

 

 

Självdragsventilation

RADONMÄTINIG 

Våra servicetekniker kommer hem till er och placerar ut radondosor, efter att mätningen är klar kommer vi och hämtar dosorna och lämnarna in dom till laboratoriet när vi har svaret på mätningen redovisar vi den för er och om det finns för höga värden lämnar vi även ett åtgärdsförslag.    

Gräns- och riktvärden för radon som vi har i Sverige baseras på ett årsmedelvärde. För att få fram ett tillförlitligt radonvärde som kan jämföras med de svenska riktvärdena bör mätningen pågå under minst 2 månader under perioden 1:a oktober till 30:e april. Men ibland räcker det med att få en indikation på årsmedelvärdet. Då kan en radoonmätare för korttidsmäning användas. Dosorna behöver endast vara utplacerade i 10 dagar

Gränsvärden och riktvärden i Sverige:

200 Bq/m3

Installation Friskluftsventil

Många äldre hus och radhus saknar friskluftsventiller i sovrum, allrum och vadasrum.

Det är viktigt att ha en bra omsättning på friskluften för att ska må bra.  

Kontakta oss så hjälper vi er installera friskluftsventiller 
 

 

 

 

Installation Självdrag

Många självdragsventilationer fungerar inte eller är underdimensionerade för dagens behov. Vi rekommenderar då att man installerar ett FFS ventilation från TrygghetsVakten på skorstenen en smart lösning som kräver ett lite ingrep i husets övriga utrymmen och är en ekonomisk bra lösning, man brukar också installera friskluftventiler i samband med denna installationen.

 

 

 

Självdrag

Hotline-konsult

Kontakta oss 

Skicka ett meddelande till oss
så återkommer vi så snart vi kan.
0733-14 13 21

Sanering krypgrund

Några av dom vi samarbetar med

2023 COPYRIGHT ©  EXEKTA AB   INFO@EXEKTA.COM    0733-14 13 21

GettyImages-1272319404_ravid.jpg

Många äldre hus och radhus saknar friskluftsventiller i sovrum, allrum och vadasrum.

Det är viktigt att ha en bra omsättning på friskluften för att ska må bra.  

 

Kontakta oss så hjälper vi er installera friskluftsventiller 

HÄR JOBBAR VI 

GÖTEBORG 

MÖLDAL

KUNGSBAKA

KUNGÄLV

VARBERG

BORÅS

ALINGSÅS

 

bottom of page